ติดต่อเต็นท์

ลัคกี้ มอเตอร์

380/1 หมู่ 1 ตำบลชมพู อำเภอเมือง ลำปาง 52100

อ.เมือง จ.ลำปาง

081-3666266,084-3784242,054-250001-3